Các dịch vụ truyền hình của viettel tại Đà Nẵng

Viettel Telecom Đà Nẵng giới thiệu các dịch vụ truyền hình của viettel tại Đà Nẵng như sau: 1.Truyền hình Analog của Viettel Truyền hình Cáp Analog: Truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh qua hệ thống cáp quang. Tín hiệu được phát...

Read More