Dịch vụ truyền hình cáp Analog của viettel tại Đà Nẵng

Dịch vụ truyền hình cáp Analog của viettel tại Đà Nẵng ANALOG LÀ ? Tín hiệu analog là tín hiệu liên tục,đồ thị biểu diễn tín hiệu analog là một đường liên tục(ví dụ sin,cos,hoặc đường cong lên xuống bất kỳ),analog có nghĩa là...

Read More