Danh sách các loại dịch vụ Viettel Telecom cung cấp tại Đà Nẵng

Danh sách các loại dịch vụ Viettel Telecom cung cấp tại Đà Nẵng 1. Dịch vụ kênh thuê riêng   Là dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn vật lý để kết nối và truyền thông tin giữa các điểm trong hệ thống mạng nội bộ, mạng viễn thông...

Read More