Giới thiệu dịch vụ kênh thuê riêng Quốc tế của Viettel Đà Nẵng

Kênh thuê riêng Quốc tế Dịch vụ thuê kênh riêng quốc tế (IPLC) là dịch vụ cung cấp kênh truyền dẫn vật lý dùng để kết nối và truyền thông tin trong mạng nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng từ chi nhánh trong nước đến các văn...

Read More